Anterior

ⓘ Yupana                                               

Yupay yachay

Yupay yachay, Yupaykamay, Yupa awa, Khipukamay, Yachaysimi, Yupana, Yachaqay icha Huchhawa nisqaqa, Kichwapi Mashnayyachay huchhakunamanta yachaymi, yupa hapichiypas pacha tupuypas.

                                               

Wakichi

Wakichi icha Prugrama nisqaqa ima ruranapas. Antañiqiqpi wakichi yupana llamkanam, willakunata llamkapunapaq, antañiqiqta pusanapaq. Wakichiyuq willañiqitaqa wakichi willañiqi ninchik, sapsilla.exe chupayuq.

                                               

Kipu

Kipu nisqaqa kaykunatam niyta munan: Khipu qaytu: Tawantinsuyu pachapi yupana; Khipu: ima qaytukuna, qipikuna watasqapas; Willañiqi: ima willakunayuqpas antañiqiqpi file, fichero.

                                               

Antañiqiq

Antañiqiq icha Yuparparina icha Huchhachana icha Kumputadura nisqaqa willakunata wakichisqawan yupana llamkanawan - wakichi - llamkapuyta atiq, pinchikillawan llamkaq llamkanam.

                                               

Punchaw

Huk punchaw, punchawnintin nisqaqa 24 ura icha pacha nisqayuqmi, uras nisqapi yupana. Huk chawpi tutamanta qhipaqnin chawpi tutakamaqa huk punchaw tupum. Inti kanchachkaptin, inti lluqsiymanta inti yaykuykama pachataqa punchaw ninchikmi. Manataq inti kanchaptin, inti yaykuymanta inti lluqsiykama, tuta ninchik. Punchawpa qallariynintaqa paqarin, puchukaynintaqa chisi ninchikmi. Chawpi punchawpiqa inti lliw pachamanta aswan hanaqpim kanchan, urinpi kachkaspa. Chaymanta chisikama pachataqa inti tiksuy nichikmi. Huk wataqa 365 kimsa pachak suqta chunka pichqayuq, tawa patmayuq punchawniyuq. Qa ...

                                               

Tawa

Tawa nisqaqa, Chinchaysuyupi Chusku icha Ĉusku nisqapas, tiyaq yupaymi. Tawantinsuyupqa tawam suyunkuna, ahinataq tawantin suyu rikuchiq iñukunam. Ñiqi yupayninqa tawa ñiqi icha tawa kaq. Yupay sanampanqa 4.

                                               

Chunka isqun

19qam urpa yupa, chunka qanchispa 17 qipan, ishkay chunka kimsa23pa ñawpan. Tsaypita 29, 31, 37.qatiyan mana ushakaypa. Urwa yupa kaykarqa, pishipipaq yupanam kallan, hukllayllam taksha aypuqnin: 1. 4k+3 rikayninpita 19qa urwa qawassyanum. 19qa huk tsiqa kimsakuchupa tsiqanpurampa tupun; tsiqañawpanpa tupunqa 181, hukaq tsiqanpura 180. 19 2 + 180 2 =181 2 Chawpiyuq suqta llimllayuq yupana, puwaq llaqllalla yupanapismi. 10 2 − 9 2 = 19 {\displaystyle 10^{2}-9^{2}=19} →pallwasa chawpikamaqkuna putsun. 5 + 6 × 5 − 6 = 19 {\displaystyle 5+{\sqrt {6}}\times 5-{\sqrt {6}}=19} kayninpita manam yu ...

                                               

Urwa yupa

s ∈ Z + s ≥ 1, r a k i n i q k u n a d s ≥ 3 {\displaystyle s\in {\mathcal {Z}}_{+}\,\ s\geq 1,rakinniqkuna\,\ d_{s}\geq 3}, s -qam kapuq yupa shutin. 2 {\displaystyle 2} -llam mahayuq urwa yupa, wakinkaqqa tsulla yupam. P {\displaystyle {\mathcal {P}}} qam mana ushayninnaq qurqa, P {\displaystyle {\mathcal {P}}} pa N {\displaystyle {\mathcal {N}}\,\ } wari yupa qurqapa, kaqninkuna tinkunmi. | P | = | N | {\displaystyle |{\mathcal {P}}|=|{\mathcal {N}}|} Z + = { 1 } ∪ P ∪ K {\displaystyle {\mathcal {Z_{+}}}=\{1\}\cup {\mathcal {P}}\cup {\mathcal {K}}}, K {\displaystyle {\mathcal {K}}} -qa ...

                                               

Max Uhle

Friedrich Maximiliano Uhle Lorenz sutiyuq runaqa huk alimanyaki yupana yachaqmi, mawka llaqtakunata kuskiykuqpas karqan. Max Uhle paqarisqa Alimanyapi Dresden sutiyuq llaqtapi 25 kaq punchawpi marzu killapi 1856 watapi.

                                               

Maria Reiche

Kay qillqasqa Ayakuchu-Chanka sutiyuq simipi kachkan. Maria Reiche sutiyuq warmiqa huk aliman yupana yachaqmi, mawka llaqtakunata kuskiykuqpas karqan. Maria Reiche paqarisqa Alimanyapi Dresden sutiyuq llaqtapi 15 kaq punchawpi mayu killapi 1903 watapi. Paqarisqan llaqtapi yachakurqan yupanayachayta, yachay wasipi yachachinanpaq. 1932 watapi Piruwman chayamurqa, aliman kunsulpa churinkuna uywananpaq Kusku llaqtapi. Achka wata qhepata, Limaman astakamurqa. Chaypi llamkarqa Paul Kosok sutiyuq arkyulugupaq qillqasqanta tikraspan. Paul Kosok llamkarqa Naska siqikunamanta. Chaykunamanta ñawincha ...

                                               

Chiqtaku

Chiqtaku, Patmaku icha Paki yupay nisqaqa rakisqa, mana hunta kaq, mana kapak kaq, yupaymi. Chiqtakuqa iskaynintin hunta yupayniyuqmi: yupama, rakina yupay icha rakiriq yupay nisqa hanaqpi qillqasqa, patmama icha rakiq yupay nisqa urinpi qillqasqa. Chiqtaku yupayqa c kaqllam yupama a patmamawan b rakisqa: c = a / b. Kay hinam chay chiqtakuta ninchik: a b chiqta icha a b patma icha a b taqa. Ahinataq 3/4 kay hinatam ninchik: kimsa tawa chiqta icha kimsa tawa patma icha kimsa tawa taqa. 1/4 nisqataq kay hinatam ninchik: tawa chiqta icha tawa patma icha tawa taqa. Hunta yupaypa iskay kaq phat ...

                                               

Chunkantin huchha llika

Chunkantin huchha llika icha Chunkaman chunka miraq chayri patmakuq nisqaqa chunkantin huchharayuq huchha llikam, makinchikkuna hina. Lliwmanta aswan rimaykunam chay huchha llikayuq, ahinataq qhichwa simi, manataq Chawpi Abya Yalapi indihina rimaykuna, iskay chunkantin huchha llika nisqayuq. Kay hinam chunkantin huchha llika: huk 1 - chunka kuti --> chunka 10 - chunka kuti --> pachak 100 - chunka kuti --> waranqa 1.000 - chunka kuti --> chunka waranqa 10.000 - chunka kuti --> pachak waranqa 100.000 - chunka kuti --> hunu 1.000.000 - chunka kuti --> chunka hunu 10.000.0 ...

                                               

Iskay chunkantin huchha llika

Iskay chunkantin huchha llika icha Iskay chunkaman iskay chunka miraq chayri patmakuq nisqaqa iskay chunkantin huchharayuq huchha llikam. Mishikupi, Chawpi Awya Yalapi indihina rimaykunam chay huchha llikayuq, ahinataq nawa simi, maya rimaykuna, hukkunapas. Kay hinam iskay chunkantin huchha llika: huk 1 - iskay chunka kuti --> iskay chunka 20 - iskay chunka kuti --> tawa pachak 400 - iskay chunka kuti --> pusaq waranqa 8.000 - iskay chunka kuti --> pachak suqta chunka waranqa 160.000 - iskay chunka kuti --> kimsa hunu iskay pachak waranqa 3.200.000 - iskay chunka kuti --> ...

                                               

Kinraysuyu

Kinraysuyu nisqaqa iskay yupay tantachisqapura apanakuymi, huk tantachisqap llapan nipanpaq wakin tantachisqapi huklla sutinchasqa nipayuq. Kay hinam kinraysuyup minuywantam qillqanchik: f: X → Y {\displaystyle f\colon X\to Y\,} Kinraysuyuqa kay iskaynintin phatantam huntan: Suti nipapurachi: X -pa llapan nipanqa Y -pa hukllalla nipanwanmi apanakun, chayqa nin, sichus x, y 1 ∈ f ∧ x, y 2 ∈ f ⇒ y 1 = y 2. {\displaystyle x,y_{1}\in f\land x,y_{2}\in f\Rightarrow y_{1}=y_{2}.} Kay: Tukuy X -pa nipankunaqa Y -pa napankunawanmi apanakun, chayqa nin, ∀ x ∈ X, ∃ y ∈ Y ∖ x, y ∈ f. {\displaystyle \ ...

                                               

Kuskan

Kuska nisqaqa iskaypa tikrasqa yupayninmi, hukpa iskay kaq chiqtan icha patman: K u s k a n = 1 2 {\displaystyle Kuskan={\frac {1}{2}}} Kuskan urataq kimsa chunka minutum. Ahinataq ima uraspas kuskanniyuqmi nichik.

                                               

Lunpu

Lunpu ;. Wiqru muyu hina huklla manyayuqmi pampa suyu tupu. Chiku qutu palltachapi, lunpu qa kallan. Mayqan chikunpaqsi iskay takiasa chikuman ñawikuna karukaynin tupunkunata yapasa kikillan.

                                               

Piyanupa tiksiqallaykuna

Piyanupa tiksiqallaykunata wananchik, qallarinanmanta wari yupakunata pachachinapaq. Kamaran italiaki yupakamaq, Giuseppe Peano nisqa. Pisqantin kanku.

                                               

Tikrasqa yupay

Tikrasqa yupay nisqaqa huk ima yupaywan rakiptin chaskisqa yupaymi: T ′ i k r a s q a y u p a y x = 1 x {\displaystyle Tikrasqayupayx={\frac {1}{x}}} T ′ i k r a s q a y u p a y a b = b a {\displaystyle Tikrasqayupay\left{\frac {a}{b}}\right={\frac {b}{a}}} Iskaypa tikrasqa yupayninqa kuskan nisqam. Kuskanpa tikrasqa yupaynintaq iskaymi. T ′ i k r a s q a y u p a y 2 = 1 2 {\displaystyle Tikrasqayupay2={\frac {1}{2}}} T ′ i k r a s q a y u p a y 1 2 = 2 {\displaystyle Tikrasqayupay\left{\frac {1}{2}}\right=2}

                                               

Tiñiqi

Tiñiqi, Chhuqulla icha Mulqi ; ankash qallupi wirush, nisqaqa pachankam, iskay kaqlla pallta muyuyuq, chay muyukunataq achka siwk siqikuna hina muyupayaq kinraypa tinkisqanmi. Tiñiqip pulintaqa V tiksi nisqa pallta muyup hallka kiti kancharnin kuti tiñiqip hanaq kaynin: r - pallta muyup illwanpa suni kaynin h - tiñiqip hanaq kaynin = huk muyup huk muyumanta karu kanyin V = π r 2 ⋅ h {\displaystyle V=\pi r^{2}\cdot h} Tiñiqip kinrayninpa hallka kiti kancharnin, S kinray nisqaqa kay hinam: r - pallta muyup illwanpa suni kaynin h - tiñiqip hanaq kaynin = huk muyup huk muyumanta karu kanyin S ...

                                               

Yupa kamanpura

Mushuq rumilla patsachu runakuna qallariyaran yupayta, yapayta, qichuyta, yayuyaran may karu yaqtan aywayanqanta. Chunka rukanakuna-wan yupayaran. Tsaynúpa yuritsiyaran chunkata, chunka atska yupay awaykuna pa tákuna-n. Kanaqa kay qurqaku, rurananinntawan arupayan: Tiwikipu yupakuna números irracionales infinidad de cifras π 3/4 ; 0.1011011101111.;: 5 {\displaystyle {\sqrt {5}}} Muspa yupakuna números imaginarios existen en el sueño Chusku maha yupakuna cuaternionescuaternas ordenadas Mata-wakcha yupakuna primos gemelos29 y 31; 41 y 43, etc. Tsulla yupakuna números impares Wakchamaha yupak ...

                                               

Yupay saphi

Yupa saphi nisqaqa yupa huqariypa tikrasqa saphichay nisqa rurayninpa tukunanmi yupa: Kayqa huqarisqam: a = x n, {\displaystyle a=x^{n},\,} a nisqaqa mana niyatiwu chiqap yupaymi, n nisqataq hukmanta aswan hatunmi: n > 1, pusitiwu hunta yupaymi kachun. Yupa saphitaq kaymi: x = a n {\displaystyle x={\sqrt{a}}} Kay hinam qillqarimanchik: x nisqaqa a -manta n ñiqin saphim. n {\displaystyle n\,} huqariq, x {\displaystyle x\,} yupa saphi, a {\displaystyle a\,} saphichana. Chay yupa saphiqa pusitiwu yupam.

                                               

Chiqaluwa

Euklidis sutiyuq runas ñawpaq karqan pichus yuyaykurqan raqtawan rakisqa iruru muyuwan sinchikama chaniyuq kayta. Kaymi huk sutichakunkuna: Chiqaluwaqa sinchikama chaniyuq kaq pallta muyup iruru muyun rakisqa raqtanwan. Chiqaluwaqa sinchikama chaniyuq kaq pallta muyup hallka kiti kancharnin rakisqa illwanpa tasrap hallka kiti kancharninwan.

Pacha yuyay
                                               

Pacha yuyay

Pacha yuyay huk yachay, rurin yupatupu yachay pi. Kay yachay riqsin mana uchkukay ta continuity); mana wankinta, mana tupunta riqsinchu. Pacha yuyay A qurqahawa, nisqa huk pa qurqa kallpanpa patman part of 2 A, T. T is part of PA). Kayninkuna: Mayqan Tmanta kaqninkuna huñuy union, kan T pa kaqnin. M, N kanku T pa kaqninkuna, chayqa A oqllay intersection B, kan T pa kaqnin. A, ø kanku T pa kaqnin. Pacha yuyaylli tukuy tukshi topological space nin A wan T;.

                                               

Paqtachani

Paqtachani nisqaqa yupanapi sullwa niymi, paqtachani sananchayuq minuywam, chay sananchap lluqinpi pañanpi kaqkunap paqta, kaqlla kayninta niqmi. Chay paqtachaniqa chiqap icha pantasqam, ahinataq: 1+2=3 - chiqapmi. 1+2=2 - pantasqam. Kinraysuyu paqtachanitaq huk kinraypi paqariy hukchakuqniyuq, wakin kinraypitaq wachariq hukchakuqniyuqmi, ahinataq: fx=3x+4

Yupa hapichiy
                                               

Yupa hapichiy

Yupa hapichiy icha Arithmitika nisqaqa yupay yachaypi kay yupaylliykunam: Rakiy / Yapay + Miray * Qichuy - Yupa huqariy potentia Yupay saphi radix

Yupa huqariy
                                               

Yupa huqariy

Yupa huqariy nisqaqa ima tiksi yupay nisqap kikinwan mirayninmi, huqariq nisqa yupaywan kamachisqa hayka kuti. Chaywan tukusqa yupayqa huqarisqa nisqam. Chay huqarisqaqa a n {\displaystyle a^{n}} kay hinam sutichasqa: a n:= a ⋅ a ⋅ a ⋯ a ⏟ n m i r a q k u n a {\displaystyle {\begin{matrix}a^{n}:=\underbrace {a\cdot a\cdot a\cdots a} _{n\ \mathrm {miraqkuna} }\end{matrix}}}

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →