ⓘ La enciclopedia de contenido libre. ¿Lo sabias? página 5                                               

Kastilla qillqay

Kastilla qillqay nisqaqa kastilla simipi llamkachisqa hina allin qillqaymi. Qhichwa simipaqpas kastilla qillqaytam unay pacha llamkachirqanku, Kastilla Kamachiy pachapis, iskay chunka pachakwatakamapas. Kunan pachapas SIL International huk qhichw ...

                                               

Kastillanuchay

Kastillanuchay nisqaqa Ispañapi, kasqa kulunyakunapipas, Awya Yalapi mama llaqtakunapi kamachiqkunap kawpayninmi mana kastilla rimaq runakunap, indihinakunap kastilla simita mama simi hina chaskinanpaq kikinpa mama siminta qunqananpaq. Yachay was ...

                                               

Kay

Kay. Kaa qarayni, yaoaychunaw aswanra apamushaq. Mana imasi kantsu, huk puchapa aywashun. Maypis tsachawqa yakullapis chaninnaq, wayrallatapis mana rantintsiktsu. Atiq runam kanki yashqapa shiminta wiyar. Nuqalla. ¿Qamku?, aw nuqachaq. Tsaynaw ka ...

                                               

Kunanpaq musuq simikuna

Sumaqchay waankilla: Diploma de honor. Allikay sumachay wankilla: Diploma de honor al mérito. Qullqi puku: Plato de plata. Qollana runa: Personalidad ilustre. Akllay piñi: Premio especial. Yuyancha: Tema, asunto, materia.

                                               

Mama simi

Mama simi icha Mama rimay nisqaqa huk runap paqarisqanmantapacha yachaqasqan rimaymi, lliwmanta astawan mamanmanta yaqachasqa, ichaqa taytanmantapas huk wawakunamantapas. Runap huk kaq, ñawpaq rimayninmi.

                                               

May wanay qallu

Qallun allin aswan yachaymuruypa huk sinchi kaqnin. Paywan atintsik rimayta iñiykunapaq, allinchanikunapaq qillqapantsik imannu kayanqanta, musyantsik ruwatakikunapaq, tukuy yachayta riqintsik. Yupayta, qatuyta, waylluyta, imaykatapis qalluwanraq ...

                                               

Mushuq kamanakuna yuriinin

Atska kamanakuna yurimunqan Rikay kamanapita, qipanman rimaychupata yapapasha. Rikaskiy, ver rápidamente descubrir. Kay shumaq wallqaa, maski rikaskiy. Descubre este hermoso collar. Rikarpaariy, finalizar de ver, ver por partes. Rikarpaariy, aywa ...

                                               

Napaykuy

Napaykuy icha Rimaykuy nisqaqa huk runawan rimanakuyta qallarinapaq icha tukuchinapaq, chay runata, runakunata taripaspa icha paymanta saqirparispa, payta kacharparispa ima rimasqapas, huk runaman allin kayta munapuspa. Napaykunakuspaqa makinchik ...

                                               

Panpa

Panpa huk simim, askha llaqtakuna sutisan qipapa. Nin huk pachapaq kinrayllapa aywaptin. Mana wichanchu, mana uranchu. Ñawpaptiki, kirayllapa; ichuqpa, kinraylla; allawkapa kinraylla. Piruwpi Sunin suyupi, kan hatun panpa. Chaypi, qispi ruwaqkuna ...

                                               

Paqtasqaniq

Paqtasqaniq huk simi nin, willakun hukwan chay hinallata. Yariniq antónimo, Kastilla simipi huk simi niptinn, nin hukkaqpa yarin, manam niq niraypa.

                                               

Partes de la cabeza

Umapa puchankuna. Allawkapi, qichwapi; Itsuqpi, Kastilla simipi. Quijada Kakichu, kakichuyki lluyllu, qullutanuw. Cara Qaqlla runa qaqllanta rikantsik, mana shunquntaqa. Cráneo uma tullu, kaychumi kaykayan ñawikuna, rinririkuna, sinqa, tsaykuna t ...

                                               

Qallu

Qallu nin: simi, idioma, palabra. Filipilluta niyaran nina qallu capaz de incendiar con su codicia y felonía, Atawallpata qarpuptin. qallu = rima rima, huk pukaaslla waytapa sutin Papaqallu lengüita de trapo Kastilla simipi: huk rimaq pisqupa sutin.

                                               

Qara (shuti)

Qara nin llapan kurkuhanman aywaqta. kurkuntsikta tsapan, kay shimiwan rimallajunata hipintsik. Qara pacha, niyan llatapannaq kaptin; qallashtu niyanpismi. Kanankaq hipashkuna qara pachallana akataykachayan. Qara siki niyan waktsa runata, mana im ...

                                               

Qipana muy

Qipana -muy ruranapa qipan churakan. A = rimaq, P = rimapuq. A apamuy niptin P imallatapis, apan A maypi kanqanyan. A yarqamuy niptin maypitasi Pqa yarquskin, musayanpaq, imatash ninqan, musyananpaq imatash ashiikan. A hitamuy niqta wiyaskirqa, P ...

                                               

Qipana puy

Qipana -puy. Tikrapuy, pay llallishunaykipaq imata qallariptin, qarpushunaykipaq, qampis, mana wiyarar payta qarpuypa ruranki; qampaq hutsayuq niptin, qam paypa hutsankunanta ashiskir, tikrapunki. Ashipuy, imayki uqrakaptin mayqan maakunqaykita a ...

                                               

Quchawan

Qucha simiwan kay kuna kayan: Qucha qusqupata Qucha panpa Kumuniyaa Lusuriaqa pruwinsiapi Pruwinsya Waraspa listritun. Kumuniyaa Ripan listritrupi Ankash suyupi Pruwinsya Chutapa listritun.

                                               

Rima

Rima icha simi nisqaqa rimaypa tiksi huk kayninmi, huk samaywan rimasqa, huk sutiyuq. Huk rimaqa huklla ahinataq: ñan, iskay ahinataq: runa icha aswan ahinataq: ulluku simikiyuqmi. Rimamanqa rimana saphiwan rimana yapaqmi kapun, ahinataq: Qhichwa ...

                                               

Rimanakuy

Rimanakuy nisqaqa imamantapas, ima tapuymantapas, ima sasachakuymantapas iskay icha achka runakunapura rimayninmi. Ñawpaqta manaraq arí nispaqa, chay rimanakuywanqa qhipaqta arí ninakunqachá.

                                               

Rimay wanki

Yayay, quri sungu, yanapaykamay chakray tarrpuypi, manaqa Yayay, quri shungu, ruraasimay chakraa muruychu. quri sunqu mitahura Sipas, sumaq sisa, mañamay hatun mankata, huk manpa Hipash, shumaq wayta, mañallaamay hatun mankata, shumaq wayta wéta ...

                                               

Runa riqina

Runa riqina, nin huk raprakunata huk runapa shutinchu qillqashata. Llaqta watakay rapra partida de matrimonio civil Iñiy watakay rapra partida de matrimonio Wañuy rapra partida de defunción Yurii rapra partida de nacimiento Puritsiy rapra licenci ...

                                               

Runa simi wayrasimipa

Unaypitam wayrasimipa yachaqkuna rimayamun atska markapita. 2001 watapuraypita Wayrashimi "Pukahirka"pa rimayamun runashimipa. Kay wayrashimi patsakasha Pumapanpa llaqtachaw. Rimamuq yachachikuq Pedro Mata Cueva, Shinti shutitukuynin. Kanankuna h ...

                                               

Sapa

Sapa qa sutipa qipanman churakan; nisqanta hatunyaatsin. Sikisapa, sikin hakaqnaw, laqyay munay. Runtusapa, hatusaq qurutan kaptin niyan tsaynaw, tuurupanuraq lasan. Rakasapa chiina, Kamasutra chaw waakapanuraq rakan nin. Wirpasapa, wirpan hatun ...

                                               

Siki

Qara siki. Aw qara siki, ama wamraata qatiraytsu umanta achachaachir Siki uchku. Kitim kan Ankash suyuchu Sichku shutiyuq. Asikuyanpaq niyan: Sichku siki uchku. Huk yaqa runash hatiskinaq tukruta china ashnupa siki uchkunman, ichik qiwanta mikusk ...

                                               

Simi kamachiy

Simi kamachiy, Wanka simipi Shimip luliqnin nisqaqa rimaymanta kamachinakunam. Frase con números Yupakuna kaymi kayan: 1, huk; 2 ishkay, iskay; 3 kima, kinsa, kimsa, kinha; 4 tawa, chusku; 5 pitsqa; 6 suqta, huqta; 7 qanchis; 8 pusaq, puwaq, 9 is ...

                                               

Simi qullqa

Simi qullqa, Simi taqi, Simiyuq panqa icha Simi pirwa, Wanka simipi Shimi pilwa nisqaqa simikunata qhawanapaq liwrum. Huklla rimaypi kaptin, rimakunata maskaspa qhawaspa chaylla rimaypi sutichakukunatam qhawanchik. Iskay icha aswan rimaypi kaptin ...

                                               

Simiki

Shimiki, Shimi patma icha tipi nisqaqa rimap tiksi rakinmi, huk samaychawan rimanam. Ankash qallupi shimillki. Rikaynin- YK: qata, qa- ta; Yk- YK, Rikaynin KY: anka, an- ka; an. Rikaynin: YKY: yanqa ; yan-qa; yan Huk kikin pashtaq: amuy, a-muy; a ...

                                               

Simitiqsi

Shimikunata hipishkantsik kay yachay panqapita Tinku yurina coocurrencia Hatikaq rimana claúsula Sharitsiq constituyente Hukwiyapi alófono tsaynaw riqintsik mayqan pashtayninta huk shimipashtapata. Kaynaw, qichwa /r/pa kan hukwiyapin ishkayllapis ...

                                               

Sunquchay sutikuna

Tiwllu, Teodolfo, Teodoro, Téofilo. Maakshi, Máximo o Maximina Hashi, Jacinto o Jacinta Ulli, Horencio, sino Ulises, también Olinda Shiwi, Ceferino, Ceferina Trini, Trinidad dual Willwi, Filiberta Shiwa, Sebastián Llupi, Ruperto, Roberto, Roberta ...

                                               

Tikapanpa

Tikapanpa qam huk kiti Rikway wamanichaw, ñawpata imayka qillaykakunata ashiyashqa, hipiyashqa patsata uchkur. Imaninraq kay shuti niyammi: tikapanpa, waytayuq panpatsuraq, qitapita qullqanaw rumipiyashqa adobe panpatsuraq; mananachi mayqanpis. Q ...

                                               

Tiyay

Tiyay icha sayay qhichwa IIpi, ratay qhichwa Ipi nisqa pishqu imamanpas chaptin. Kastilla simipi posar. Ruwaphawaq manaqa rurapaariqpas tiyan. Pachtiyay QIIpi, Patsratay QIpi, aterrizar Kastilla simipi. Imtiyay QIIpi, Imratay QIpi Posar en cuaqui ...

                                               

Tsuku

tsukusha mana qara umatsu kanki tsuku llushtitsiy hutsakiy kaptin qillayta makyashunaykipaq tsukunta qichunki. yana tsuku, warmin wañupukusha runa, warmi ullqun wañupukusha runa churakuyan Tsuku umaman churakuntsik Sombrero Hat Kumpu tsuku tsukuk ...

                                               

Tukri simi

Tukri simi nisqaqa mama llaqtap kamachiyninpa, pusaqninkunap llamkachisqan rimaymi. Huk mama llaqtakunaqa hatun kamachiyninpim qillqamun, ima rimaychus mama llaqtap tukri simin kanman. Huk mama llaqtakunataq manam tukri simita sutichanchu. Chaywa ...

                                               

Uchuwan simikuna

Kay simikuna rurakayninpi apan simi qhiswa uchu ta, ancha achkapi, kaykuna kanku: Ayar Uchu Ayar Manqup wawqin, Inkap mamallaqtanta hatariq, nirku. Uchupanpa. Ayllu, Masma listrupi, Sawsa pruwinsya, Sunin suyu, Piruwpi. Ayllum Llunpa listritupi, ...

                                               

Urquchinatsay

Runa simipi kinsa urquchinatsay kan. Shutikunallapan uurquchintsaynin kan; Shutirantinpa, shuti tumatsiqpa manam kantsu. Chinakay género femenino; china mullu; warmi tsuri; warmi wawa; pani; ñaña; awila; suwrina; wallpa; waaka; tirnira; china all ...

                                               

Ghilad Zuckermann

Ghilad Zuckermann sutiyuq runaqa huk Awstralya Inlatirra Italya Israyil simi yachaqsi, Adelaide Yachay Suntur, Awstralya.

                                               

Allpa

Allpa nisqapiqa yurakunam wiñanku. Chayrayku chakrakunapi allin allpa kananmi. Allpa ukhunpiqa yaku kananmi, icha parananmi. Allpakunataqa matipayanchik kaykunapaqmi: michiypaq chakrakunapaq Tukuy tiksi muyupi allpantinkunataqa allpa pacha ninchi ...

                                               

Allpa pacha

Allpa pacha nispa tukuy Tiksi muyutapas ninchikmi. Allpa pacha, qutu suyu, tantasqa suyu icha manta suyu nisqaqa Tiksi muyupi hatun mana mama qucha kaspa allpa kaq rakinmi.

                                               

Aqu

Aqu icha Tiyu nisqaqa rumimanta ancha uchuylla rakikunam, sallqa pachapi kay hinam tukusqa, ahinataq hatun quchap chalapi machapunkunapi icha sinchi wayrapi, unay watakunawan. Chayrayku aqutaqa qucha, mayu patapi challakupim, aqu-aqu nisqa chin p ...

                                               

Dinusawru

Dinusawru nisqakunaqa ñawpa-ñawpa pacha kawsaq kasqa uywakunas karqan, suchuqkunas, runap kayninmanta ancha aswan ñawpaqsi. Lliwmanta aswan dinusawrukunaqa hatunkaraysi karqan, hukkunataq aswan uchuyllas, lliwmanta aswan uchuytaq wallpa hinas. Hu ...

                                               

El Niño

Kay rimaqa huk sutikunayuqmi; Niño rikuy. El Niño nisqaqa sapa kimsamanta pusaqkama watapi Inti Raymi icha Nawidad punchawkunapi Piruwpa chalanpi Pasiphiku mama quchap yakunpa quñikuyninmi. Chay quñikuywanqa yakupi sallqa uywachakunam wañukun. Ch ...

                                               

Hatun chullunku

Hatun chullunku icha Illima, wanka limaypi Wallallu nisqaqa tukuy watantinkunapi kaq, ancha hatun chullunkum, hatun urqukunap hanka nisqa hawanpi, kinrayninkunapi kaq urqu chullunku nisqam, Antartikapi Kalalit Nunatpipas kaq chullunku suyu nisqat ...

                                               

Lluqlla

Lluqllataqa kastilla simipi "huayco" ninku. Ama wayqu nisqawan pantaychu. Lluqlla nisqaqa urqukunamanta lluchkaspa suchumuq allpam, ancha hatun allpa chinkarim. Lluqllakunaqa chakrakunatam, llaqtakunatapas pampachaspa llikin, achka runakunatapas ...

                                               

Mamaqucha yaku

Mamaqucha yaku nisqaqa mama quchakunapi kaq kachiyuq yakum. Tukuy Tiksimuyuntinpa yakunmantaqa 97.4 %-ninmi mamaqucha yakum. Tiksimuyup tukuy mamaquchankunapiqa 1340 hunu km³ mamaqucha yakum tiyan. Chay yakupiqa huk kilugramupi 30-40 g kachim. Ch ...

                                               

Mayu

Qullqaquyllur nisqamanta ñawirinaykipaq chaypi qhaway. Mayu nisqaqa puriq yakum. Pukyunpi paqarispa, yakuqa uraykuspa mama quchaman kallpan. Mayuqa huk mayuwan tinkuspa icha hatun quchapi chayamun. Mayupi hutku suni tiyaypi hanaqmanta uraman urma ...

                                               

Muyuriq pacha

Muyuriq pacha nisqaqa runap icha huk kawsaqpa - yurap icha uywap - muyuriqnin ima kaqninkunapas, kawsaqkunapas mana kawsaqpas, ichataq wakin runakunapas. Runap qhali kawsananpaqqa chuya muyuriq pachatam muchun, mana waqllisqa sallqa pacham, allin ...

                                               

Qasa

Qasa nisqamanta ñawirinaykipaq chaypi qhaway. Qasa nisqaqa iskay urqupura kaq purinam, urqukunap iskaynintin kinraypi kaq qhichwakunata ñanwan tinkiq, urqup pikchunmanta aswan hurin kaq, qhichwamantataq aswan hanaqmi.

                                               

Qhichwa

Qhichwa kaykunatapas niyta munanmi: Qhichwa runa, Qhichwa simi, Qhichwa suyu. Qhichwa nisqaqa urqukunap chawpinpi hatun pukrum. Qhichwapiqa mayum purin. Kichki qhichwachukunataqa wayqu ninchikmi. Ama kastilla simipi "huayco" nisqa lluqlla nisqawa ...

                                               

Rumiyasqa rawrana

Rumiyasqa rawrana nisqakunaqa rawranalla allpa pachapi tiyaqkunam, ancha ñawpa pacha wañusqa yurakunamanta, uywakunamanta allpap ukhunpi mana wayra pachachu chaylla kaptin killimsayaspa tukusqas, achka pachak hunu watakunapis. Rumiyasqa rawranaku ...

                                               

Sacha-sacha

Sacha-sacha nisqaqa achka kuska wiñaq sachakunam. Sacha-sachaqa yurakunapaq, uywakunapaqpas ancha chaniyuq kawsay suyum, kawsay pachantinpi chanisapam. Amarumayu sacha-sacha suyupi parasapa sacha-sachataqa paray sacha-sacha ninchik.

                                               

Sacha-sacha qulluy

Sacha-sacha qulluy nisqaqa runap paqarichisqan sacha-sachakunap wañuyninmi. Umawa paray sacha-sachakunam lliwmanta aswan chuqrinallam. Chay paray sacha-sachakuna qullukuptinqa, mana puqunachu kaq, as-aslla kawsachikuy imayayniyuq allpankunam chin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →