ⓘ La enciclopedia de contenido libre. ¿Lo sabias? página 13                                               

Sintuq

Sintuq nisqakunaqa huk wayuq, waraqu hina kichkasapa yurakunam, kimsa pachakmanta aswan rikchaqkunam, tukuy Abya Yalapi, kunanqa Iwrupapi, Asyapi, Afrikapipas runakunap apamusqanrayku. Kichkaluru nisqa miski kichkasapa rurunkunatam mikhunchik. Ka ...

                                               

Tankar

Tankar nisqaqa huk sutikunayuqmi; Tankar sutichana rikuy. Tankar Chiqchi icha Waqra-waqra nisqakunaqa huk Abya Yalapi wiñaq yurakunam, kichkasapa thansakunam, qillu tuktuyuq, 450-chá 500-chá rikchaqkunam.

                                               

Kallampa

Kallampa Fungi, grigu simipi: Μύκης - Μύκητες) nisqakunaqa yura hina wiñaq, ichaqa manam yurap kurku yawrinkunayuqchu kaq, ismuchiq icha atam, mana mikhuq aswanpas chunqaq kawsaqkunam. Huk kallampakunataq yurakunawan kawsanakunaku, kallampa saphi ...

                                               

Kallampa saphi

Kallampa saphi nisqapiqa kallampa sachawan icha huk yurawan kawsanakunmi. Kallampa qaytukunam wiñan yurap saphinpi. Llapan kawsanakuqmi chitanakun, hawmakuspan: Kallampaqa yurata yanapan allpamanta iyunkunata hurquywan, yurataq inti wayllaywan ru ...

                                               

Kusma qara

Kusma qara nisqakunaqa chulla kawsaykuq laqu icha anqas añakikunawan kawsanakuq kallampakunam - wayaqacha kallampapas icha tiksicha kallampapas. Kusma qarakunaqa rumikunap hawanpi rumi qara icha sacha qarap hawanpi sacha qara wiñanku.

                                               

Uywa

Uywa icha Animal nisqakunaqa Animalia, grigu simipi: Ζώον - Ζώα) tukuy kuyuq, mikhuq, samaq kawsaqkunam.

                                               

Yura

Yura icha Mallki Plantae, grigu simipi: Φυτόν - Φυτά) nisqaqa llapan imapas allpamanta wiñaq kawsaqmi, inti wayllay nisqata ruraq. Yuraqa saphiyuq, chillkiyuq, raphiyuqmi. Chillkip ñawchinpitaq icha raphip llukinkunapiqa yurap mukmunkunam.

                                               

Charles Darwin

Charles Robert Darwin, Hukllachasqa Qhapaq Suyuyuq kawsay yachaqsi karqan. Kawsaqkunap rikchaqyayninmi llamkaynin karqa, payqa rikchaqyay imakay rikchaqkunamanta parlarqa hinataq imaynatachus kawsay pisipisimanta puriyninmanta sallqa akllay. Runa ...

                                               

Antoine Laurent de Jussieu

Genera Plantarum, secundum ordines naturales disposita juxta methodum in Horto Regio Parisiensi exaratam. 1789 Méthode Naturelle des Végétaux. Kaypi: Dictionnaire des Sciences Naturelles. Liwru 30, Strasbourg / Paris 1824, p. 426-468

                                               

Carl Sigismund Kunth

Carl Sigismund Kunth sutiyuq runaqa huk aliman kawsay yachaq runam karqan. Awya Yalapi kawsaqkunamanta anchatam kuskiykurqan.

                                               

Wangari Maathai

Wangari Muta Maathai, warmiqa sutiyuq, llaqtapi - 25 ñiqin tarpuy killapi 2011 watapi wañusqa Nairobi llaqtapi). Kenya warmi pulitiku. Nobel Suñay Qasikaypi chaskirqan. 2004 watapiqa chiqniq. Tayta, Mama: Ñawpaq runa: Wawakuna:

                                               

Penarc/qillqasqankuna

Edward Nathaniel Bancroft fue un Hampikamayuq y Kawsay yachay inglés. Estudia en el Colegio St John de la Universidad de Cambridge y obtiene su Bachillerato de Medicina en 1794 y su Doctorado en medicina en 1804. Fue médico militar en Jamaica en ...

                                               

Antonio Raimondi

Antonio Raimondi DellAcqua sutiyuq runaqa, huk Italya mama llaqtayuq kawsay yachaq runam qarqan. 28 ñiqin anta situwa killapi 1850 watapi Piruwpi 1851 watamanta yachaq Mama Llaqtap San Markus Hatun Yachay Sunturninpas. Tayta: Enrique Raimondi; Ma ...

                                               

Johann Jakob von Tschudi

Johann Jakob von Tschudi sutiyuq runaqa huk suwisa kawsay yachaq, runamanta yachaq, rimaymanta yachaqpas runam karqan. Awya Yalapi kawsaqkunamanta anchatam kuskiykurqan. Hinallataq qhichwa simimantam, qhichwa runap kawsayninmantam yachayninmantam ...

                                               

Anku

Ankucha kastilla simipi: nervio nisqamanta ñawirinaykipaq chaypi qhaway. Anku nisqaqa sinchi aychata tulluwan tinkiq ukhu yawrim.

                                               

Ankucha

Anku kastilla simipi: tendón nisqamanta ñawirinaykipaq chaypi qhaway. Ankucha nisqakunaqa runap, uywappas kurkunpi willakunata pusaq ukhu yawrikunam. Tukuy kurkup ankuchantintaqa ankucha llika ninchikmi.

                                               

Chaki

Chaki nisqamanta ñawirinaykipaq chaypi qhaway. Chaki nisqaqa purinapaq kurku yawrim, chankap ñawchinpi. Runaqa iskaymi chakiyuq. Chakikunawanqa purinchik.

                                               

Chukcha sirkacha

Chukcha sirkacha icha Chiñi sirka nisqaqa chukcha hina ancha chiñicha, ancha ñañu pirqayuq sirkakunam, kurku yawrikunapi, kawsaykuqpura kaq. Kurkupi tawna sirkakunamanta hamuq wayaysapa chhuhusapa, O 2 puka yawar chukcha sirkachakunapi kachkaspa ...

                                               

Ispay

Ispay, Qusqu-Qullawpi hispay, kichwapi ishpay nisqaqa kurkumanta ispa hichaymi. Qhariqa sayaspa ullunwanmi hispan, warmitaq chukuspa rakha ñiqpi kaq ispana hutkuwanmi. Warmip ispana ñanninqa aswan pisillam. Sallqapiqa, ayllu llaqtachakunapipas ha ...

                                               

Kukupin

Kukupin nisqaqa kurkuntinpi lliwmanta aswan hatun chañanmi. Prutinakunata, hayaqita ruraykunmi, yawartataq millay imayaykunamanta llumpaychanmi chay imayaykunata hukchaspa. Ñatin sutin Anqash qallupi.

                                               

Maki

Maki nisqaqa hapinapaq kurku yawrim, marqap ñawchinpi. Runaqa iskaymi makiyuq. Huk makiqa pichqantin rukanayuqmi. Makikunawanqa hapinchik, llamkanchik, siqinchik, qillqanchik.

                                               

Qara

Qara nisqaqa huk sutikunayuqmi; Qara sutichana rikuy. Qara nisqaqa runap, uywakunappas hawanmi, kurkuta amachanapaq. Runap qaranqa suphuyuq, asllam, mana uywa hinachu, umapitaq chukchasapam. Ñuñuqkunap qaranqa suphusapam, chukchasapam. Pisqukunap ...

                                               

Rakha

Rakha nisqaqa warmip yumanapaq kurku yawrinmi. Warmiqa china uywakunapas rakhayuqmi. Yuqunakuspa, qhariqa ullunta warmip rakhanman satin. Yumaqa qurutakunamantam paqarispa, ullunta rakha ukhuman purin. Kismapi runtucha kachkaptinqa, yumanmi. Yuma ...

                                               

Rapra

Yurakunap raphi nmanta ñawirinaykipaq chaypi qhaway. Rapra icha Likra nisqaqa huk uywakunap phawanapaq kurku yawrim, iskaynintin icha tawantin rapram. Kay phawayta atiq uywakunam raprayuq: Pisqu: iskay phurusapa maki raprayuq Masu: iskay qaralla ...

                                               

Runap kurkun

Surqankuna pulmones Tunqur muqu laringe Ñañu tunqurkuna bronquios Surqan llikakuna pleura Isilla mucosa pituitaria Hatun tunqur tráquea Sinqa Sinqa tuqu fosa nasal

                                               

Sirka llika

Sirka llika nisqaqa kurkupi yawarta muyurichinapaq sirkakunap llikanmi. Chawpi ukhu yawrinqa sunqum. Sunquqa yawarta sirkakunantam tanqan. Sunqumanta pusaq sirkakunaqa tawna sirkam arteria, sunquman pusaqtaq chilla sirkam vena. Kurku yawrikunaqa ...

                                               

Suphu

Chukcha nisqamanta ñawirinaykipaq chaypi qhaway. Suphu nisqakunaqa uchuylla, chukcha hina kaqkunam, palamakunap, sillwikurukunap, huk uywachakunap qaranpi. Hinallataq kutu, chutu chukchakunatam, ahinataq runap, uywasqa khuchippas kurkunpi, suphu ...

                                               

Tullu

Tullu nisqaqa kurkunchikpi chila ukhu yawrim. Tukuy tulluntinqa saqru nisqam. Runap kurkunpa saqrunpiqa 208-manta 214-kamam tullukuna. Tulluyuq uywakunataqa Vertebrata ninchik.

                                               

Tunquri

Tunqur Pharynx nisqamanta ñawirinaykipaq chaypi qhaway. Tunquri nisqakunaqa samanata pusaykuq samana yawrikunam: hatun tunqur, ñañu tunqur.

                                               

Uma

Uma nisqaqa runap uywakunappas kurkunpa hanaqnin kurku yawrinmi. Umapiqa simim, ñawikuna, rinrikuna sinqapas. Umap ukhunpiqa ñutqum, uma tullup amachasqan.

                                               

Waqra

Waqra nisqaqa huk uywakunap umanpi sinchi, ichataq ukhunpi chusaq kaqmi, hatun kichkaman rikchakuq, kiratina nisqa imayaymanta. Runakuna waqrakunamantaqa waqra phuku nisqa waqachinakunatam ruranku, suykukunatapas.

                                               

Wiksa

Wiksa nisqaqa kurkup ura rakinmi. Wiksap ukhunpiqa achka ukhu yawrikunam, ahinataq Ñañu chunchul Hiqi Phusun Ñawsa chunchul Kukupin Suykupin Hayaqi puru Rakhu chunchul Kayrapin Llika unku Warmip wiksanpitaq kismam, iskaynintin runtuchanapas. Runt ...

                                               

Yawar

Yawar nisqaqa sirkanchikkunapi puka, yaku hina ukhu yawrim. Sunqum yawartaqa sirkakunanta tanqan. Yawar muyuriy nisqapi kurkunchikpi sirkakunanta muyupayaspa kurkup kawsaykuqkunata muksichaqwan mikhuna imayaykunawan ñukyuykun, chimlasayta, qupa i ...

                                               

Kashki

Kashki sutin huk mikuypa. Papata chawallata shipraskiyan kutsilluwan, kaman mankapi awqayan ichik ahusta, kachita, wirata, qallwaptin wiñayan yakuta; chay hananman papa shiprashqata; tinputsiyan huk ura, yanuyan, ikashqa hachakunata, yirwa wina, ...

                                               

Uywakunap mitan kamay raki huñukuna

Uywakunap mitan kamay raki huñukuna Kaymi uywakunap mitan kamay raki huñukuna: Uywakuna Animalia Rikchaq putu: Cristidiscoidea Rikchaq putu: Choanoflagellata Rikchaq putu: Mesomycetozoea Urin suyu: Mesomycetozoa Rikchaq putu: Corallochytrea Urin ...

                                               

Ayllu runa

Ayllu runa icha Indihina icha pachan runa nisqaqa unay, ñawpa pachamantaña kawsayninpa llaqtanpi kawsasqa machu yayakunayuq runam, huk llaqtap ñawpaq kaq runankunam. Awya Yalapi indihina runakunataqa ispañulkuna indio "Indya mama llaqtayuq runa" ...

                                               

Wakcha

Wakcha nisqaqa mana imayuq, imatapas muchuq runam. Wakcha wawaqa mamannaq taytannaq wawam. Mamanqa taytanpas wañusqañam, chinkasqam. Wakcha chakra runaqa allpannaq, chakrannaq runam. Allpayuq, allpasapa runapaq, asindadupaq llamkananmi asllata ch ...

                                               

Warmi

Warmi nisqaqa china runam. Warmillam wawakunataqa wachayta atin. Wakin manam wachayta atinchu. Qulluq niyan. Llullu wawayuq warmiqa chuchunta amutsin llullu warmanta.

                                               

Wawa

Wawa nisqaqa uchuyllaraq runam. Warmim mama tukuspa wawantaqa wachakun. Taytanpa Mamanpapas wawata uywananmi. Tawamanta astawan watayuq, ichataq manaraq sayaq runaqa wamram. Manaraq huk watayuq wawakunataqa pallpa ninchikmi.

                                               

Qincha

Qincha nisqaqa kanchata muyuriq pirqam icha yura saywam, kichka yuramanta, champamanta, rumimantapas rurasqa, uywasqakunata ayqiymanta harkanapaq icha chakra yurakunata yura mikhuqkunamanta amachanapaq.

                                               

Pruphisyun

Pruphisyun nisqaqa runap llamkaq kananpaq tukuynintin llamkay yuyaypi yachachiy nisqapi yachaqasqa kamakuyninkunam, yachaykunam. Llamkaq maypipas minkakuyta munaptinqa, chay pruphisyunninpiqa kamakuykunayuq kananmi tiyan. Kaymi huk pruphisyunkuna ...

                                               

Mamallaqtapura Qullqi Qullqa

Mamallaqtapura Qullqi Qullqa nisqaqa huk mamallaqtapura tantanakuymi, Huñusqa Nasyunkunaman kapuq. MQQ-qa 22 ñiqin anta situwa killapi 1944 Bretton Woods llaqtapi Hukllachasqa Amirika Suyukunapi mamallaqta kamachiqpura huñunakuypim makarisqas kar ...

                                               

Pacha Qullqiwasi

Pacha Qullqiwasi nisqaqa mama llaqtapura kapuqninmi, pichqantin tantanakuypa chantasqan mama llaqtapura qullqi wasim. Iskay ñiqin pachantin maqanakuy tukusqa karqaptinsi, Pacha Qullqiwasitas kamarirqanku thuñichipayasqa mama llaqtakunata musuqman ...

                                               

Wikimedia

Wikimedia Foundation, Inc. nisqaqa huk tantanakuymi, ruruchinapas kamarisqapas, Jimmy Wales sutiyuq runap paqarichisqan, pusasqan, Saint Petersburg. Kay wiki nisqa llamkanakuna ruraykamaykunatam pusachkan: Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibo ...

                                               

Chiraw mita

Chiraw mita, Sisa pacha, Tikay pacha icha Pawqarwara nisqaqa watapi chiri mitata qatiq mitam. Chiraw mitapiqa punchawkuna suniyanmi. Ñawpaq qasa kasqa allpamanta musuq yurakunam phutumun, musuq kawsaymi tukukun. Tiksimuyup chincha larunpi ruphay ...

                                               

Chhasku wata

Chhasku wata nisqaqa kalindaryupi 365 punchawniyuq watam, manam wakllanwatachu. Huk trupiku wataqa 365.2422 punchawniyuqmi, chayqa yaqa 365 punchaw 6 urayuqmi. Chayrayku lliwmanta aswan watakunaqa chhaskum, ichataq yaqa llapa tawa ñiqin wataqa wa ...

                                               

Kalindaryu

Watanay qillqa, inti watana kuchu icha Kalindaryu nisqaqa watapi ima punchaw kasqata rikuna qillqa m. Kaymi huk kalindaryu nisqakuna: Inka kalindaryu Hulyanu kalindaryu Mishika kalindaryu Griguryanu kalindaryu Mawka romanu kalindaryu Maya kalindaryu

                                               

Wakllanwata

Wakllanwata nisqaqa kalindaryupi 366 punchawniyuq watam, manam 365 punchawllayuqchu. Griguryanu kalindaryup wakllanwatanpi hatun puquy killa 29 punchawniyuqmi, wakin watankunapitaq 28 punchawniyuqmi. Wakllanwatallam 29 ñiqin hatun puquy killapi p ...

                                               

Linti

Linti nisqaqa ima chuya, qispi kaqpas achkiyta chiqichinapaq icha pallanapaq. Chay lintikunataqa chaykamaqa chiqichina linti, pallana linti nichkimi. Pallana lintiqa huk rikcha hamuq ackiywan huk richatam, tikrasqa rikchatam, rikchay virtual nisq ...

                                               

Kallpa

Energía nisqa kallpamanta ñawirinaykipaq chaypi qhaway. Kallpa icha Sinchi nisqaqa ima wisnuppas utqa kayninpa huk mitapi mirayninmi, wisnup pikwachiyninmi, huk iñuman nispaqa, wisnu kuti pikwachiymi. Sayachkaqraq wisnuta kuchinmi, kuyuchkaqtataq ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →